Loading...

over

Het beleid van het O&U bestuur is tweeledig. Enerzijds wordt gericht op een zo hoog mogelijk niveau binnen de wereld van de symfonische blaasmuziek, anderzijds wordt ingezet op het behouden en vergroten van het draagvlak binnen de Beek en Donkse gemeenschap. Het hoge niveau van het orkest wordt mede gehandhaafd door een goede opleiding van de orkestleden. Deze opleiding wordt gewaarborgd door een onafhankelijk opleidingsinstituut, de Stichting Muziekopleiding O&U. Binnen deze opleiding spelen leerlingenorkest, jeugdorkest en slagwerkgroep een belangrijke rol. Daarin kunnen jonge muzikanten concertervaring opdoen. Mede door de eigen muziekopleiding beschikt Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning over een relatief jong orkest. Het spelen in O&U op dit hoge niveau is voor diverse leden aanleiding geweest om een vakstudie te gaan volgen aan een conservatorium

Historie

In 1891 was Beek en Donk een dorpsgemeenschap met plusminus 3000 inwoners. Het waren twee kernen die historisch gezien altijd bij elkaar hoorden, maar die toch ieder duidelijk een eigen karakter hadden. Het dorpsdeel Beek was van oudsher agrarisch gebleven, terwijl op de Donk zich in de loop van de negentiende eeuw een lokale industrie ontwikkelde. Het was juist in deze periode dat de tegenstellingen tussen de beide dorpsdelen zich ontwikkelden. Op verenigingsniveau was de tegenstelling zo mogelijk nog groter. Het was in het jaar 1891 dat de Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning (O&U) werd opgericht door een aantal muziekliefhebbers. Tegen de toen heersende gewoonte in werd de harmonie opengesteld voor muzikanten uit zowel Beek als uit Donk. Onder de oprichters was de industrieel Marjanus van Thiel (1861-1934). Hij zorgde voor de instrumenten en was de eerste dirigent. In 1900 werd Harrie Swinkels (1878-1958) dirigent en zou dat gedurende meer dan vijftig jaar blijven. Onder zijn leiding groeide de harmonie tot een volwaardig orkest, die regionaal een grote bekendheid kreeg en binnen de hafabrawereld een goede naam opbouwde door geregeld concoursen te winnen. In 1947 verkreeg de vereniging van Hare Majesteit de Koningin het predicaat Koninklijk uitgereikt en mocht het zich voortaan Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning noemen. De grot\r\ne doorbraak kwam in de jaren zeventig onder dirigent Heinz Friesen, de maestro van de symfonische blaasmuziek. Onder zijn leiding groeide het harmonie-orkest uit tot een symfonisch blaasorkest. De groei naar dit hoge niveau vertaalde zich in nationale en internationale successen. Een van de hoogtepunten was het behalen van het wereldkampioenschap in 1978 op het Wereldmuziekconcours te Kerkrade met een uitvoering van Strawinsky’s Le Sacre du Printemps in de bewerking van Heinz Friesen zelf. Sindsdien heeft de Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning verschillende uitstekende dirigenten op haar bok gehad. In 2014 wist Oefening en Uitspanning voor de derde keer een eerste prijs met lof te behalen op het bondsconcours te Veldhoven. Hierdoor heeft het orkest, onder leiding van dirigent Fried Dobbelstein, wederom het recht om in de hoogste klasse van de blaasmuziek uit te komen, de concertafdeling.

Dirigent Fried Dobbelstein

Harmonieorkest

Het harmonieorkest van O&U wil symfonische blaasmuziek ten gehore brengen. Het repertoire beweegt zich dan ook van klassieke romantische werken van grote componisten uit de 19e eeuw tot moderne muziek. Belangrijk daarbij is dat de repertoirekeuze een uitdaging vormt voor het orkest en dirigent om tot een hoger niveau van musiceren te komen. Daarnaast wordt geregeld lichte muziek met een grote mate van toegankelijkheid voor het grote publiek gebracht, waarbij gedacht dient te worden aan musicalmuziek.

Het orkest staat onder leiding van Fried Dobbelstein. De 2e dirigent is Henk van de Weijer en regelmatig wordt er gebruik gemaakt van gastdirigenten. De harmonie repeteert elke vrijdagavond van 20.15 uur tot 22.30 uur.

Dirigent

Fried Dobbelstein is in 1961 geboren in Mheer. Zijn muzikale loopbaan begon hij op zijn achtste jaar, toen hij met de piano in aanraking kwam. Aan het Conservatorium te Maastricht studeerde hij onder meer Piano en Schoolmuziek; verder studeerde hij HAFA-directie bij Sef Pijpers, welke opleiding hij cum laude afsloot in 1988. In 1991 ontving hij het grote diploma, waardoor hij bevoegd is professionele orkesten te leiden. Sinds 1988 is Fried Dobbelstein dirigent van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia Mheer, waarin hij tot dan toe Euphonium speelde. Tijdens het WMC 2009 verzorgden zij een fantastisch cross-over concert en in oktober werden zij met 94,92 pnt kampioen tijdens het bondsconcours van de LBM. Sinds augustus 2007 is hij de nieuwe chef-dirigent van harmonieorkest Wilhelmina Glanerbrug, uitkomend in de concertafdeling, 7 december 2008 behaalde hij met hun de oranje wimpel (96 pnt) in de concertafdeling. Sinds januari 2010 is hij de nieuwe chef-dirigent van van harmonieorkest Oefening en Uitspanning Beek en Donk. Ook is hij actief als gastdirigent in binnen- en buitenland (Duitsland, Spanje), o.a. het FKKL Bereden Wapens, verschillende regio-orkesten en geeft hij directieles aan jonge dirigenten. In de overige tijd functioneert hij als kerkorganist en parttime muziekleerkracht in het bijzonder onderwijs. Vanaf september 2009 is hij als hoofdvakdocent HaFaBra Directie ver bonden aan het ArtEZ Conservatorium te Enschede.

Jeugdorkest

Het jeugdorkest is een opleidingsorkest binnen de vereniging Koninklijke Harmonie O&U met als doel plezier te beleven aan het gezamenlijk muziek maken. De leeftijden liggen over het algemeen tussen de 11 en 21 jaar. Sommige leden zijn wat ouder. Als lid van het jeugdorkest heb je uiteindelijk de mogelijkheid om in het Harmonieorkest te gaan spelen.

Dirigent Marianke Hobé

Het jeugdorkest staat onder leiding van Marianke Hobé. De repetities zijn donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. Er is een pauze van 19.45 tot 20.00 uur.

Dirigent

Marianke is in 1989 in Aalten geboren, waar zij dwarsfluit is gaan spelen en kennis heeft gemaakt met het harmonieleven. Marianke heeft aan het conservatorium in Enschede ‘Docent Muziek’ gestudeerd en in 2010 heeft ze deze opleiding afgerond. Aansluitend is zij begonnen met de studie Ha/Fa/Bra – directie bij Fried Dobbelstein en Hardy Mertens. In 2013 is deze opleiding afgerond met een concert met Harmonie Oefening en Uitspanning uit Beek en Donk. Haar afstudeerscriptie schreef zij over ‘de jeugdorkest’ dirigent; haar specialisme. Het combineren van het doceren en dirigeren.

Inmiddels is Marianke dirigente van vele (jeugd)orkesten. Onder andere het opleidingsorkest van O&U uit Beek en Donk, het opleidingsorkest van Phileutonia Eindhoven en bij de Koninklijke Harmonie Deurne. Hier is zij dirigente van de jeugd en tevens tweede dirigent van de harmonie. Tot slot werkt Marianke 3 dagen in de week als docent muziek op het Commanderij College in Gemert.

Slagwerkgroep

Dirigent

Rob van Doore is sinds 2013 de dirigent van de diverse slagwerkgroepen van O&U. Daarnaast is hij ook slagwerkconcert en lid van het harmonieorkest, uiteraard als slagwerker. Hij studeerde aan het Conservatorium in Tilburg, het SKB Eindhoven, en de Audio Visual Academy in Hilversum. Rob heeft een eigen muziekstudio en is ook actief voor de carnavalsconcerten van O&U.

Muziekcentrum Het Anker

’t Anker is de thuisbasis van Harmonie O&U hier vinden de wekelijkse repetities plaats van jeugdorkest, slagwerkgroepen en het harmonieorkest. Verder worden er door de Stichting Muziekopleiding muzieklessen verzorgd. Het Anker wordt door de orkesten en de slagwerkers gebruikt om concerten te verzorgen of uitvoeringen te geven. Zo vinden er jaarlijks een aantal concerten plaats, zoals het nieuwjaarsconcert, de carnavalsconcerten, uitwisselingsconcert en Popcon. Maar ook andere verenigingen en organisaties weten het Muziekcentrum te vinden voor hun culturele activiteiten zoals carnavalsactiviteiten, de sauwelavond, KBO-vieringen, schoolmusical en diverse concerten van verschillende Laarbeekse koren, orkesten en muziekgezelschappen. Met de veel vrijwilligers proberen we Muziekcentrum Het Anker tot een thuis te maken voor alle geledingen van Harmonie Oefening en Uitspanning.

Gebruiksmogelijkheden

Muziekcentrum Het Anker heeft een Grote Zaal met een afmeting van ca. 30 bij 24 meter. Deze zaal is voorzien van een podium, met een afmeting van 16 meter breed, 11 meter diep. De zaal heeft een capaciteit van max. 600 personen.De Grote Zaal is door middel van een mechanische wand te verkleinen tot een Kleinere Zaal met een afmeting van ca. 15 bij 20 meter (300 m2), en een capaciteit van max. 350 personen. De kleine/grote zaal is voorzien van een truss met zes theaterspots en er zijn twee beamers met twee beamer-schermen aanwezig. Op deze beamers kunt u eenvoudig d.m.v. plug & play uw eigen presentatie verzorgen. In beide zalen zijn naar gelang de aard van de activiteit en het aantal verwachte bezoekers verschillende stoelopstellingen mogelijk. De za(a)l(en) zijn door het ontbreken van een vaste stoelopstelling multifunctioneel, d.w.z. dat ze voor uiteenlopende doeleinden gebruikt kunnen worden, zoals concerten, toneelopvoeringen, schoolvoorstellingen, modeshows, (leden-)vergaderingen etc. De beide zalen komen uit op de ontvangsthal met receptie en garderobe en de gezellige Rabofoyer met bar.Het Muziekcentrum het Anker beschikt ook over twee kleinere vergaderruimten ofwel lesruimten. Rondom Muziekcentrum Het Anker is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.Heeft u interesse om Muziekcentrum het Anker te huren voor uw evenement, of wilt u informatie omtrent de diverse huurmogelijkheden, neem dan contact op met:

Stichting Huisvesting Kon. Harmonie Oefening en Uitspanning Bennie Rooijackers; e-mail: verhuur-anker@oenu.nl