Loading...

Commissie Muziekopleiding O&U biedt heel Beek en Donk de mogelijkheid kennis te maken met het bespelen van een muziekinstrument en ze een muzikale opleiding te geven.

Individuele Lessen

Iedere muzikant in opleiding krijgt een half uur individueel les. De muzieklessen worden gegeven in het ontmoetingscentrum of in Muziekcentrum Het Anker. De meeste docenten zijn afgestudeerd aan het Conservatorium of daar studerende. De overige docenten zijn muzikanten met veel ervaring in het opleiden van leerlingen. Per schooljaar worden er in totaal 36 lessen gegeven. Tijdens de muzieklessen leert een muzikant in opleiding het instrument kennen en bespelen, maar wordt er ook ingegaan op de theorie van muziek. Muzikanten kunnen les krijgen op alle blaasinstrumenten en slagwerk. Door het volgen van deze lessen, is het voor de muzikanten in opleiding mogelijk om A, B, C en D-examens af te leggen. Voor elk niveau worden andere verwachtingen gesteld.

Proefles

Het is voor alle instrumenten mogelijk om een proefles te volgen. Mail hiervoor naar opleiding@oenu.nl. Een proefles kost € 7,50 en dit bedrag wordt van het lesgeld afgehaald als de muzikant in opleiding zich daadwerkelijk aanmeldt.

Kosten

De lessen voor kinderen jonger dan 18 jaar worden deels gesubsidieerd door de gemeente Laarbeek, waardoor de eigen bijdrage per leerling verminderd. Commissie Muziekopleiding O&U zal de overeenkomst opstellen en, na ondertekening door de ouders of verzorgers, indienen bij de gemeente Laarbeek. Wanneer je boven de 18 jaar bent vervalt de subsidie. Het is mogelijk om via O&U instrumenten te huren. Voor deze kosten kunt u het informatieboekje raadplegen.

Optredens en Voorspeelmomenten

Gedurende het schooljaar vormen voorspeelmomenten en optredens een belangrijk onderdeel van de muziekopleiding. Al onze leerlingen mogen deelnemen aan het Winterochtendconcert, het Nieuwjaarsconcert en het Muziektuinconcert. Afwisselend presenteren de leerlingen zich individueel maar ook als groep. Natuurlijk zijn alle ouders, vrienden en andere belangstellenden meer dan welkom bij alle optredens om te luisteren naar de alle gemaakte muzikale vorderingen.

Muziekexamens

Na 2 à 3 jaar, afhankelijk van de vorderingen en het soort instrument wordt, in overleg met muzikant en docent (indien nodig ouders/verzorgers), besloten om deel te nemen aan de landelijk erkende muziekexamens van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). De muziekexamens worden opgesplitst in een theorie- en een praktijkgedeelte. Het theorie examen wordt meestal in april georganiseerd en in de maand juni vinden de praktijkexamens plaats.

Meer informatie?

Nog vragen of wilt u zich inschrijven? Stuur dan een e-mail naar opleiding@oenu.nl.

blokfluitklas

Blokfluit is een leuk instrument om al op jonge leeftijd te kunnen starten met het maken van muziek. De blokfluitlessen van de Muziekopleiding O&U vinden plaats in kleine groepjes, waardoor het plezier in het samen muziek maken wordt gestimuleerd. De kinderen leren spelenderwijs, onder leiding van een enthousiaste docent, omgaan met een instrument en het lezen van noten. Het samen met andere kinderen muziek maken is vaak toch het allerleukste, vooral als je dit mag laten horen op een echt podium! Het einde van het blokfluitjaar wordt feestelijk afgesloten met een certificaat tijdens een voorspeelevenement. Een mooi moment voor ouders, vrienden en andere belangstellenden om de gemaakte vorderingen te zien. Het bespelen van een blokfluit is een goede basis om door te stromen naar een ander instrument. De blokfluitlessen zijn op vrijdagavond van 19:00 tot en met 19:30 uur in Muziekcentrum Het Anker. Wilt u uw kind aanmelden, stuur dan een mail naar opleiding@oenu.nl.

Docent blokfluitklas

Fenne de Jong is geboren in 1999 en afkomstig uit Beek en Donk. Vanaf 2020 is zij blokfluitdocente. Fenne speelt zelf altsaxofoon in het harmonieorkest van de Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning. Daarnaast studeert ze geneeskunde in Maastricht.

Slagwerkensemble C

Naast het leerlingenorkest heeft de Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning ook een leerlingenslagwerkgroep. In het slagwerkensemble C leren jonge slagwerkers samen te spelen met melodisch en ritmisch slagwerk. Net als het leerlingenorkest laat ook het slagwerkensemble C tijdens verschillende optredens, gedurende het hele jaar, horen hoe leuk het is om samen muziek te maken. Het slagwerkensemble C repeteert op dinsdagavond van 17:45 tot en met 18:30 uur in Muziekcentrum Het Anker.

Dirigent

Ties van Diesen begon zijn muzikale loopbaan bij Harmonie Excelsior in Zeilberg. Hij volgde drumlessen bij muziekschool Musicas in Deurne en studeerde bij John Klaus, Jelle Overheul en Willem van Bokhoven. Daarnaast volgde hij theorielessen bij Teun van Zoggel. Na het behalen van het diploma ‘Uitvoerend beroeps muzikant’ aan het Rock City Institute in Eindhoven heeft hij de overstap gemaakt naar de opleiding Docent Muziek aan het conservatorium in Tilburg. Aan deze Fontys Academie voor Muziekeducatie werkt Ties verder aan zijn muzikale ontwikkeling en skills zoals drums, directie, piano, marimba, cello en basgitaar. Ties is actief lid van Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning, met name bij de diverse slagwerkensembles.

Maatschappelijke Stage

Bij een maatschappelijke stage, afgekort MaS, gaat het om vrijwilligerswerk voor scholieren. De meeste verenigingen draaien grotendeels op vrijwilligers. Extra handjes zijn dan ook bijna altijd welkom. Via de maatschappelijke stage komen er uren beschikbaar waarin jongeren zich nuttig kunnen maken voor verenigingen. Voor leden van O&U bestaat er de mogelijkheid om binnen de vereniging een maatschappelijke stage in te vullen.

Voorbeelden van activiteiten:

  • Hand en spandiensten bij concerten en repetities
  • Schrijven voor de Sonus
  • Een jeugdactiviteit organiseren
  • Helpen leden te werven
  • Assisteren bij schoolprojecten

Wanneer je bij O&U een stage wilt lopen, kan je jezelf aanmelden bij de Muziekopleiding O&U door een e-mail te sturen naar opleiding@oenu.nl onder vermelding van MaS. SMO coördineert daarna de maatschappelijke stage en zorgt voor een correcte contract- en urenregistratie naar de desbetreffende middelbare school.