Loading...

Opleiding

De Stichting Muziekopleiding O&U biedt alle Beek en Donkse jongeren die dat willen een muzikale opleiding te geven om later mogelijk lid te worden van het harmonieorkest van Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning. De gemeente subsidieert de muziekopleiding.

Individuele lessen
Iedere leerling krijgt, per week, een half uur individueel les. Dit kan zijn in muziekcentrum het Anker, soms bij de docent thuis, maar ook op andere plaatsen. De meeste docenten zijn afgestudeerd aan het Conservatorium of daar studerende. De overigen zijn muzikanten met veel ervaring in het opleiden van leerlingen.

Tegemoetkoming opleidingskosten
Een wezenlijk onderdeel van de muziekopleiding vormen de voorspeeldagen die in de loop van het jaar gehouden worden. Belangrijk hierbij is, dat de leerling zich kan presenteren. Daarnaast kunnen ouders, vrienden en andere belangstellenden kennis nemen van de gemaakte vorderingen.

Voordracht
Na 2 à 3 jaar, afhankelijk van de vorderingen en het soort instrument wordt, in overleg met de docent, besloten om deel te nemen aan het Muziekexamen van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen (KNFM). Deze examens worden meestal georganiseerd in de maand april en worden afgenomen door bevoegde examinatoren en hebben dezelfde waarde als vergelijkbaar diploma van een muziekschool.

Voor meer algemene informatie over de Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning en de Stichting Muziekopleiding O&U vindt u hier een link naar het infoboekje.

 

Blokfluit is een leuk instrument om al op jonge leeftijd te kunnen starten met het maken van muziek. De blokfluitlessen van SMO vinden plaats in kleine groepjes waardoor het plezier in het samen muziek maken wordt gestimuleerd. De lessen worden gegeven door Nick Heesakkers. De kinderen leren spelenderwijs, onder leiding van een enthousiaste docent, omgaan met een instrument en het lezen van noten. Het samen met andere kinderen muziek maken is vaak toch het allerleukste, vooral als je dit mag laten horen op een echt podium. De kinderen hebben dan ook onder andere opgetreden tijdens het nieuwjaarsconcert en afgelopen vrijdag in de muziektuin. Het einde van het blokfluitjaar werd feestelijk afgesloten met een certificaat tijdens een voorspeelavond voor alle broertjes, zusjes, mama’s, papa’s, oma’s, opa’s en andere belangstellenden. Trots hebben de leerlingen hun vorderingen laten horen. Een aantal van hen heeft dit jaar gekozen voor een nieuw instrument, andere gaan door met blokfluit. Voor alle kinderen geldt: veel muziekplezier.Wil je je aanmelden, schrijf je dan in via opleiding@oenu.nl of neem contact op met Jolanda Rooijakkers

 

Leerlingenorkest

Dirigent: Nick Heesakkers is actief als de dirigent van het leerlingorkest van O&U. Daarnaast is hij ook blokfluitdocent bij O&U, dit doet hij al sinds de oprichting van deze klasjes. Daarnaast speelt Nick ook trompet bij het harmonieorkest van O&U.

 

Leerlingenslagwerkgroep