Loading...

De gehele organisatie van harmonie Oefening en Uitspanning kan niet functioneren zonder een goed bestuur, de juiste commissarissen, vrienden, donateurs en sponsoren. Meer informatie over deze organisatie is hier te vinden.

Bestuur

Het bestuur van harmonie Oefening en Uitspanning bestaat uit zeven personen, ieder verantwoordelijk voor een gedeelte van de vereniging.

Pierre Heesakkers

Voorzitter

voorzitter@oenu.nl

Johan Verhulst

Penningmeester

penningmeester@oenu.nl

Mirjam Korsten

Secretaris

secretaris@oenu.nl

Wouter Mommers

Bestuurszaken

harmonie@oenu.nl

Anita de Jong

Jeugdorkest en Slagwerkgroepen

jeugdorkest@oenu.nl

Rietje Maas

Opleidingen

opleiding@oenu.nl

Bennie Rooijackers

Huisvesting

anker@oenu.nl

Commissarissen

Harmonie Oefening & Uitspanning beschikt over een adviserend orgaan in de vorm van commissarissen. Ze spelen een rol bij de aanstelling van bestuursleden, geven gevraagd en ongevraagd advies aan het advies en zijn de ambassadeurs binnen de gemeenschap Laarbeek. Onderstaand vindt u de namen van de huidige commissarissen:

 

De Heer Tinie van der Aa
Mevrouw Berdy Bekx
Mevrouw Chantal de Bree
De Heer Joep van Dijk
Mevrouw Tessy Goffin

De Heer Mark Grasveld
De Heer Piet Heijl
De Heer Harry van Hoof
De Heer Frans Huijbregts
De Heer Evert Janssen

De Heer Bert Jonkers
De Heer Piet Kock
De Heer René van Loon
De Heer Ton Prüst
De Heer Harry van Rooij

De Heer Gerard de Ruyter
De Heer Paul Sneijers
De Heer Frits Swinkels: voorzitter
De Heer Marc Swinkels
De Heer Patrick Wetzel

Ere-leden

Karel Bijvelds
Zus van Eerd
Albert van Heinsbergen
Piet van Heinsbergen
Koen de Jong
Piet Kock
Berrie van de Laar
Gied van Zutven
Toon van Zutven

Overige Contacten

Koen de Jong

Coördinator het Anker

anker.admin@oenu.nl

Jolanda Rooijakkers

Ledenadministratie

leden@oenu.nl

Hannah de Ruyter

PR-coördinator

pr-coordinator@oenu.nl

Caro Heesakkers

Webmaster

webmaster@oenu.nl

Sonus